ദുബായിൽ വിസിറ്റിംഗ് വരുന്ന ആർക്കും ഏതു ടൈമിലും എന്നെ വിളിക്കാം
ദുബായിൽ Paid ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് കാണാൻ ഉണ്ട് .Paid ആയതിൽ തന്നെ പലവിധത്തിലുള്ള ഓഫർ ഉള്ളതും ഉണ്ട് അറിയാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒന്നും എടുക്കരുത് . അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടേൽ അവരുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുക.

Q Can i contact any time ?

Yes sure

Rate us and Write a Review

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

You agree & accept our Terms & Conditions for submitting this information?

Your request has been submitted successfully.

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

You agree & accept our Terms & Conditions for posting this information?.